• Rank: 1Vanitassamlet 
  • Rank: 2Invidia_ad_complent_Industria 
  • Rank: 3Gula_ad_complent_Patientia 
  • Rank: 4Avaritia_ad_complent_Temperare 
  • Rank: 5Superbia_ad_complent_Castitas 
  • Rank: 6Acedia_ad_complent_Humilitas 
  • Rank: 7Ira_ad_complent_Humanitas 
  • Rank: 8Luxuria_ad_complent_Liberallitas 
«« 
/
 »»

 

 

VANITAS
7 Vanitas figurer


Invidia ad complent Industria,(Misundelse er komplementær med indsatsvilje)
Gula ad complent Patientia (Frådseri er komplentær med tålmodighed)
Avaritia ad complent Temperare (Griskhed er komplementær med udholdenhed)
Superbia ad complent Castitas (Hovmod er komplementær med kyskhed)
Acedia ad complent Humilitas (Ladhed er komplimentær med ydmyghed)
Ira ad complent Humanitas (Vrede er komplementær med velvilje)
Luxuria ad complent Liberalizas (Nydelsessyge er komplementær med Barmhjertighed)

Denne gruppe åbne bure i stål indeholdende liggende eller stående kvindetorsoer og andre elementer kombineret til assemblager af forskellige materialer og former. Der er i disse ophobninger en linje til klassiske vanitasmotiver, som de kendes tilbage fra barokkens kunst og frem; allegoriske billeder af livets forgængelighed, men samtidig af lyst og nydelse, så længe det varer.