• Rank: 12 
  • Rank: 21 
  • Rank: 34 
  • Rank: 46 
  • Rank: 58 
«« 
/
 »»


Riv Dette Tempel ned

Ikast Kirke

Ikast kirke hjemmeside

Video fra indvielsen TV midt vest

Beskrivelse af skulpturens dele:

Skulpturen ligger i rummet mellem byens rum og kirkens rum, således at man bevæger sig fra det sekulære rum gennem den gammeltestamentelige port, hvor man så er i mellemrummet mellem det gamle og det nye testamente, går videre ind i det nye testamentes rum, skulpturens indre rum, her ser man himlen igennem Davids stjernen, og går igen ud i det sekulære rum.

De gammeltestamentelige motiver på den yderste bronze kuppel kunne ses, som en påmindelse om, at hvis vi som kultur ikke erkender vores grænser, så bryder det sammen, hvis vi ikke vil erkende og lære af vores fejl, så går det galt, grænsen for den menneskelige viden, indsigt og vækst kunne vi da kalde ”Gud”, og med den treenige Gud har vi et dynamisk gudsbegreb, og med den frie vilje erkender vi, at det er mennesket, der selv skaber sit gudsbegreb, og at skabelsen er, som Thomas Mann så fint fortæller det i Josef og hans brødre, der hvor Abraham og gud begynder at tale sammen, troen er der mennesket som menneske i vores forståelse bliver skabt, vi kan reflektere og tale med os selv, troen er derfor vores mulighed for at reflektere over os selv som menneske i vores erkendelse af vores begrænsninger.
Skulpturen er gudebilledet, der som stjernen er kommet ned på jorden, Gud er sekulariseret, der er i skulpturen 3 rum, det ydre , vi er i det sekulære rum, det andet rum bag bronzerelieffet, med motiver fra det gamle testamente, rummet mellem det gamle og det nye testamente, indersiden af det gamle testamente er forgyldt, bagsiden af det nye testamente er poleret rustfrit stål, det gamle testamentes gyldne bagside reflekteres da i det nye testamentes bagside i dette rum, mellem det nye og gamle testamente ligger et forståelses rum vi ofte har ignoreret, vi kan ikke forstå det nye testamente uden det gamle.
I evangelierne, i apostlenes gerninger, i vores gudstjenester refereres konstant til det gamle testamente, og begivenhederne i det nye testamente legitimeres konstant med henvisning til det gamle testamente.
Hvis syndefaldet ikke er der, behøvede han ikke at hænge på korset, hvorfor forklarelsen på bjerget osv osv derfor de såkaldte typologier.
Skulpturens indre rum er da motiver fra det nye testamente.
Glastoppen skulle så være syv linser der fanger universet, og sender det ned på jorden gennem Davids stjernen.


Skulpturen er da et sted, hvor vi kan reflektere over forholdet mellem tradition og modernitet, det religiøse rum og det rationelle rum.